Willendrofinter

แผนธุรกิจวิลเลนดรอฟ (Willendrof Plan)

          แผนธุรกิจวิลเลนดรอฟ เป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้ผลตอบแทนกับนักธุรกิจวิลเลนดรอฟอย่างสูงสุดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริหารองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ โดยนักธุรกิจวิลเลนดรอฟจะได้รับรายได้ต่างๆ ดังนี้

1.ชื่อโบนัส โบนัสส่วนต่าง 25-38%
     -ส่วนต่างผู้ซื้อ

     -ส่วนต่างผู้ขาย
2.ชื่อโบนัส โบนัสการซื้อใช้ 2% 3 ชั้นลึก
3.ชื่อโบนัส โบนัสตำแหน่งเท่ากัน 2%
4.ชื่อโบนัส โบนัส All Sales (ออลเซลล์) 1%

จุดเด่นของแผนธุรกิจวิลเลนดรอฟ (Willendrof Plan)  
          1. ทำง่าย
          2. ได้เงินเร็วและได้เงินมาก
          3. เลียนแบบทำซ้ำได้ง่าย
          4. สามารถส่งต่อธุรกิจเป็นมรดกตกทอดได้จริง
          5. ไม่มีการบังคับซื้อ     
          6. เงื่อนไขการรับคอมมิชชั่นไม่ยุ่งยาก เพียงทำตัวเองให้เป็นตำแหน่ง Agent (เอเย่นต์) ก็มีโอกาสรับรายได้


การขึ้นตำแหน่ง

     1.ตำแหน่ง Agent (เอเย่นต์) มียอดซื้อสะสม 3,200 PV
เช่น นายเอ ซื้อกันแดดราคา 320 บาท (320 PV) สะสมครบ 3,200 PV
นายเอ จะเป็นตำแหน่ง Agent (เอเย่นต์)

------------------------------------------------
     
     2.
ตำแหน่ง VIP (วีไอพี) มียอดซื้อสะสม 32,000 PV หรือ สร้างสายงานภายใต้องค์กร ตำแหน่ง Agent (เอเย่นต์) 10 คน และมียอดกลุ่มของทีมงาน 32,000 PV
เช่น นายเอ ซื้อกันแดดราคา 320 บาท (320 PV) สะสมครบ 32,000 PV
นายเอ จะเป็นตำแหน่ง VIP (วีไอพี)
หรือ นายเอ สร้างสายงานภายใต้องค์กรโดย แนะนำ นายบี, นายซี, นายดี, นายอี, นายเอฟ, นายจี, นายเอช, นายไอ, นายเจ, นายเค เป็นตัวแทนตำแหน่ง Agent (เอเย่นต์) และมียอดกลุ่มของทีมงาน 32,000 PV

------------------------------------------------

     3.ตำแหน่ง Manager (เมเนเจอร์) มียอดซื้อสะสม 100,000 PV หรือ
สร้างสายงานภายใต้องค์กร ตำแหน่ง VIP (วีไอพี) 4 คน และมียอดกลุ่มของทีมงาน 128,000 PV
เช่น นายเอ ซื้อกันแดดราคา 320 บาท (320 PV) สะสมครบ 100,000 PV
นายเอ จะเป็นตำแหน่ง Manager (เมเนเจอร์)
หรือ นายเอ สร้างสายงานภายใต้องค์กรโดย แนะนำ นายบี, นายซี, นายดี, นายอี เป็นตัวแทนตำแหน่ง VIP (วีไอพี) และมียอดกลุ่มของทีมงาน 128,000 PV

------------------------------------------------

     4.ตำแหน่ง Director (ไดเร็คเตอร์) มียอดซื้อสะสม 500,000 PV และสร้างสายงานภายใต้องค์กร ตำแหน่ง Manager (เมเนเจอร์) 3 คน และมียอดกลุ่มของทีมงาน 300,000 PV หรือ สร้างสายงานภายใต้องค์กร ตำแหน่ง Manager (เมเนเจอร์) 5 คน และมียอดกลุ่มของทีมงาน 500,000 PV
เช่น นายเอ ซื้อกันแดดราคา 320 บาท (320 PV) สะสมครบ 500,000 PV และสร้างสายงานภายใต้องค์กรโดย แนะนำ นายบี, นายซี, นายดี, นายอี, นายเอฟ เป็นตัวแทนตำแหน่ง Manager (เมเนเจอร์) และมียอดกลุ่มของทีมงาน 500,000 PV

------------------------------------------------
 
การเริ่มต้นธุรกิจกับวิลเลนดรอฟ
          1.กรอกใบสมัครสมาชิก สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิก
          
2.สมาชิก 1 คน สมัครได้ 1 รหัส (มีอายุ 1 ปี)
          3.
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิก 100 บาท หรือ ซื้อสินค้าตั้งแต่ 320 บาท ขึ้นไป
          4.อัตราส่วนคะแนนต่อราคาสินค้า 1 คะแนน (PV) เท่ากับ 1 บาท

 


 

แผนการจ่ายผลตอบแทน(Willendrof Plan)

1. กำไรจากการขายปลีก 10% (Retail Benefit 10%)
ตัวอย่าง
        
 นักธุรกิจวิลเลนดรอฟซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทวิลเลนดรอฟในราคาสมาชิก 2,520 บาท
          แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาปกติ 2,800 บาท ได้กำไรจากการค้าปลีก
          จำนวน 280 บาท หรือเท่ากับ 10%
ภาพอธิบายแผนการตลาด บริษัทวิลเลนดรอฟ
  บริษัท วิลเลนดรอฟ จำกัด
โครงการมั่งมีนคร 44/200-201 หมู่ 10  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สอบถามข้อมูลทั่วไปผ่าน Willendrof Call Center โทร 087-487-5097, 087-487-2741
www.willendrofinter.com
© COPYRIGHT 2012 WILLENDROF Ltd.