Willendrofinter


Willendrof Freedom Forever

ชื่อ-สกุล                  นายชาญณรงค์  ทุนเพิ่ม  ( MR.CHANNARONG  THUNPERM)

การศึกษา                 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการทำงาน     บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด                       ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

                               บริษัท บางกอกเชอร์วิน-วิลเลี่ยม จำกัด                ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

                               บริษัท แม็กไกวส์(ไทยแลนด์) จำกัด                   ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

                               บริษัท มอเตอร์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด              ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

                               บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)              ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขยายงาน

                               บริษัท สยามแอ็ดวานซ์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด              ตำแหน่งกรรมการฝ่ายฝึกอบรม พัฒนาตัวแทน

 งานสังคม              อดีดรองนายกสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนสารวิทยา ปี 2553

                               ผู้ก่อตั้ง Easy Rich Team

สาสน์จากประธานรุ่น 1         บริษัท วิลเลนดรอฟ จำกัด  เติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจ ที่จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาของมวลสมาชิกที่ต้องการมองหา บริษัทฯคนไทยที่ดี พร้อมที่จะทุมเท ทำงานร่วมกัน ด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะเติบโตอยู่กับสมาชิกตลอดไป  ด้วยระยะเวลาไม่นานหลังจากเริ่มธุรกิจ  บริษัท วิลเลนดรอฟ  จำกัด  ก็ประสบความสำเร็จเกินกว่าความคาดหมาย  ทั้งด้านผู้นำในตัวสินค้าที่แตกต่าง แผนการตลาดที่เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันประสานมือ ประสานพลัง และผสานเจตนารมณ์ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงการ ธุรกิจขายตรง (MLM)  ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีเกียติธุรกิจหนึ่ง สู่ความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา ด้วยวิสัยทัศน์กล้าบุกเบิก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ และการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  ด้วยความมุ่งหวังสูงสุดของบริษัทฯคือการพัฒนานักธุรกิจ Willendrof  นอกจากจะเป็นนักขยายองค์กรแบบมืออาชีพแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นนักการตลาด(Marketer)ไปพร้อมๆกัน   เพื่อเป้าหมาย  Willendrof  Freedom  Forever  อิสระ ที่ยังยืน

 คติประจำใจ               ไม่สูง.....ต้อง....เขย่ง

                                  ไม่เก่ง...ต้อง....ขยัน

                                  เจอปัญหา..ต้อง..ฝ่าฟัน

                                  เจอความกดดัน...ต้อง...กล้าชน

จากใจ       คุณจะล้มเหลวจากที่อื่นมากี่ครั้งไม่สำคัญ  ขอให้คุณสำเร็จกับ วิลเลนดรอฟ ครั้งเดียว ก็เกินพอ

 

 

 

  บริษัท วิลเลนดรอฟ จำกัด
อาคารแม็กซ์แวลู เลขที่ 78/16-19  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
สอบถามข้อมูลทั่วไปผ่าน Willendrof Call Center โทร 0-2101-2250, 087-487-5097, 087-487-2741, แฟกซ์ 0-2101-2250
www.willendrofinter.com
© COPYRIGHT 2012 WILLENDROF Ltd.